„Innymi słowy, pomiędzy zwierzętami będącymi ludźmi i całą resztą zwierzęcego królestwa nie istnieje wyraźna granica. To granica nieostra i cały czas rozmywa się ona coraz…