„Innymi słowy, pomiędzy zwierzętami będącymi ludźmi i całą resztą zwierzęcego królestwa nie istnieje wyraźna granica. To granica nieostra i cały czas rozmywa się ona coraz bardziej.” Mark Bekoff

Nie stawiajmy zatem muru między światem ludzi i innych gatunków… uczmy się siebie nawzajem i szanujmy to co nas otacza.